Kre-alkalyn

Jelikož je klasický kreatin v organismu značně nestabilní a díky svému nízkému PH se při styku s vodou velmi rychle přeměňuje na kreatinin, jež může způsobovat mnohé vedlejší účinky, jako jsou křeče či nevolnost, byl vytvořen kre-alkalyn. U něj se hodnoty PH pohybují ve vyšších hodnotách jak 12, což zaručuje jeho vysokou stabilitu a zároveň tedy také mnohem lepší využitelnost v organismu. Pokud tedy chcete využít pozitivních vlastností, které přináší kreatin, na maximum, zvolte tuto speciální technologií vytvořenou formu.
/vyziva/kreatiny/kre-alkalyn